Susipažinkime su kun. Vincentu, saleziečiu

  • Paskelbė : Liana Liubienė
  • Paskelbta: 2021-09-22
  • Kategorija: Sielovada

   Rugsėjo Pirmąją šv. Mišiose dalyvavo ir naujas brolis salezietis, kun. Vincentas. Mūsų gimnazijoje jis su kitais broliais saleziečiais daugiausia darbuosis sielovados srityje. Mes norime jam atverti mokyklos duris bei širdis, kad kunigas tarp mūsų jaustųsi lyg namie. Kun. Vincentą dažnai sutinkame per pertraukas gimnazijos koridoriuose, nes jis mėgsta bendrauti su vaikais bei jaunuoliais, ir iš besišypsančio veido tikrai yra lengva jį atpažinti. 
   Tad susipažinkime su kun. Vincentu iš arčiau.
1. Koks tavo vardas?
   Mano  vardas yra Kim Hoan Vincentas. 
2. Iš kurios šalies esi kilęs? 
   Gimiau ir augau Pietų Vietname, pietrytinėje Azijoje.  
3. Ko labiausiai gyvendamas toli nuo gimtinės pasiilgai?  
   Šeimos ir draugų. 
4. Kada tapai vienuoliu saleziečiu ir kada buvai įšventintas į kunigus? 
   Vienuoliu saleziečiu tapau 2002 m. per Žolinę, o kunigu buvau įšventintas Italijoje, Turine, kun. Bosko pastatytoje bažnyčioje 2011 metų gegužės 28 dieną.  Abi šventės buvo labai gražios. Šiais metais švenčiau ir Dievui dėkojau už 10 metų kunigystės dovaną.    
5. Kas labiausiai tau įsiminė iš kun. Bosko gyvenimo? 
   Don Bosko savo meile sugebėjo vesti vaikus ir jaunimą pas Dievą. Jis buvo nuolat tarp vaikų, su jais žaisdavo (neįprastas dalykas tuo metu, ypač kunigams). Didžiausias jo rūpestis buvo, kad vaikai būtų laimingi, ypač tie, kurie gimė neturtingose šeimose. 
8. Kiek metų jau gyveni Lietuvoje? Kuriame Lietuvos mieste ilgiausiai gyvenai?  
   Nuolat pradėjau gyventi Lietuvoje beveik prieš devynerius metus. Dar anksčiau vasaromis atvažiuodavau iš Italijos į vaikų stovyklas. O Lietuvoje beveik visada gyvenau Vilniuje. 
9. Kurie buvo tavo svarbiausi užsiėmimai ir pareigos dirbant Lietuvoje? 
   Gyvendamas saleziečių vienuolyne, kuriam priklauso didelė parapija, dažniausiai kunigavau ir prisidėjau prie parapijos reikalų, labiausiai sakramentų teikimo. Kiekvieną mėnesį buvo gera man bendrauti su parapijoje esančia Tikėjimo ir Šviesos bendruomene, kurios buvau kapelionas.   
10. Ar tiesa, kad Tau patinka giedoti?
   Taip, tai tiesa. Lietuvoje išmokau daug gražų giesmių. O karantino metu sukūriau savo giesmių karaokės internetinį puslapį ,,Giedokime giesmes kartu". Daug pažistamų ir nepažįstamų šiuo puslapiu naudojasi malsdamiesi, ypač kai jie jaučiasi vieniši namuose. Tegul giesmės skamba Dievo garbei, o sieloms būna dvasinė atgaiva!  
11. Kaip Jūsų kalba rašomas žodis ,,ačiū"?  
   ,,Cám ơn",- taip pas mus skamba ,,ačiū". 
Labai Cám ơn tada, kun. Vincentai, ir iki susitikimo mokykloje giedant giesmę.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos