Tikėjimo kelyje

  • Paskelbta: 2021-09-10
  • Kategorija: Sielovada

   Rudens saulės nušviestą rugsėjo devintosios rytą mes, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos dvyliktokai, kartu su kapelionu Piercarlo Manzo, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūrate Normantiene, tikybos mokytoja Regina Kumžiene bei klasės vadovėmis Laima Šimuliene ir Jūrate Valatkiene, vykome į Šiluvą dalyvauti katalikiškųjų mokyklų festivalyje.
   Kelionės pradžioje kartu pasimeldę visi dalijomės mintimis apie Šiluvos miestelį ir Švč. Mergelę Mariją, aptarėme vietas, kurias aplankysime, bei veiklas. Sužinojome, kad pirmą kartą pasaulyje Švč. Mergelė Marija apsireiškė Meksikoje, o pirmą kartą Europoje – Šiluvoje. Taip pat sužinojome, jog šio nedidelio miestelio svarbiausi objektai yra Dievo Motinos paveikslas, apsireiškimo akmuo ir skrynia, kuri buvo koplyčios atstatymo pagrindas.
   Iš tiesų kelias į Šiluvą neprailgo, nes autobuse iš anksto aptarėme ir užduotį: ant popierinio laikroduko  surašyti šešis porininkus, su kuriais šnekėsimės tam tikromis temomis, kai eisime per šilą Kryžiaus keliu, šalia kurio yra 14 koplytstulpių. Tai piligrimams skirtos stotys. Kas antroje stotyje pasikeisime porininkais. Kryžiaus kelią ir užduotį pabaigėme prie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios. Salezietis Piercarlo detaliai papasakojo šios šventovės atstatymo istoriją.  Melsdamiesi, prašydami Dievo malonės savo artimiesiems ėjome ratą aplink akmenį, ant kurio 1608 m. apsireiškė Marija. Po to prasidėjo šv. Mišios, kurias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštėje aukojo vyskupas Jonas Ivanauskas, kartu koncelebravo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, kiti vyskupai, kunigai. Įdėmiai klausėmės pamokslo. Išgirdome, kad tik protas padeda pažinti Dievo pasaulį, kad tikintis žmogus turi būti visada atviras Dievo malonės galiai, giliai suvokti, kad svarbiausia ne save parodyti ar nustebinti kitus, bet autentiškai nustebti pačiam. Šios Vyskupo mintys drąsina šių laikų krikščionis, ypač jaunus, kviečia įdėmiau klausytis Dievo žodžių ir leisti jiems augti, mus brandinti. Kiekvienam pamokslininkas linkėjo, kad Dievas apdovanotų mus protu ir tikėjimu. 
   Pasibaigus šv. Mišioms gėrėjomės vasarišku oru, šnekučiavomės, aplankėme piligrimų centre įsikūrusį šventų relikvijų muziejų, vėliau kartu su Lietuvos katalikiškųjų mokyklų piligrimais klausėmės koncerto, kurį vedė Artūras Sinkevičius ir „Gilė“.  
Iš Šiluvos grįžome ramesni, tvirtesni, supratę, kad esame dvasinę stiprybę teikiančiame tikėjimo kelyje... 


Gabija Tamošauskaitė, Gintarė Kėraitė, 
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos IVb kl. mokinės

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos